Kierownictwo Robót i Wytwórnia Mas Bitumicznych
w Zakrzewie k/Radzynia Chełm. tel. 56 689-60-66

e-mail: biuro@drobud.pl, drobud.w@neostrada.pl
NIP: 878-15-46-412 ; REGON: 871117182
Nr KRS: 0000094540 - Sąd Rejon. w Toruniu, VII Wydz. Gosp.KRS
Bank Millennium S.A. Nr: 87 1160 2202 0000 0000 6090 8739
Kapitał zakładowy: 331 300 zł